Nätverksmarknadsföring mot Pyramidförsäljning

Orden ”nätverksmarknadsföring” och direktförsäljning används ofta och många personer missförstår dem. Den vanligaste missuppfattningen är när man tror att nätverksmarknadsföring är samma sak som olagliga försäljningsmetoder av typen ”pyramidförsäljning”.


Nätverksmarknadsföring

Nätverksmarknadsföring

Nätverksmarknadsföring (som också kallas MLM eller ”multi-level marketing”) är ett säljupplägg där ett nätverk av direktförsäljare marknadsför produkter och tjänster till slutanvändare. De oberoende direktförsäljarna ersätts för sin egen försäljning av produkter eller tjänster till kunder och för den försäljning som de oberoende direktförsäljarna i nätverket gör till kunder. Ersättningen grundas dock alltid på försäljning av produkter och/eller tjänster till konsumenter och inte på att man värvar nya oberoende direktförsäljare till nätverket

Pyramidförsäljning

Som pyramidförsäljning räknas verksamheter där den huvudsakliga ersättningen utgörs av avgifter som andra personer betalar för att ansluta sig till verksamheten och inte grundas på försäljning av produkter och tjänster till slutanvändare. Sådan verksamhet är olaglig och kallas, förutom ”pyramidförsäljning” också ”kedjebrev”, ”kedjeförsäljning”, ”kedjebrevsspel”, ”investeringsspel”, ”pengaspel” eller ”pyramidspel”.

Man skall komma ihåg att direktförsäljarnas intäkter vid laglig nätverksmarknadsföring kommer från distributionen och försäljningen av produkter och/eller tjänster till kunder. Man tjänar inte pengar på att bara värva fler oberoende direktförsäljare till säljnätverket.

Alltså ger nätverksmarknadsföring oberoende direktförsäljare en chans att bygga upp självständiga verksamheter för att marknadsföra och sälja produkter och/eller tjänster till kunder och att utbilda en organisation – ett nätverk – med andra oberoende direktsäljare att göra samma sak.

Nedanför beskrivs några viktiga punkter att tänka på för att skilja mellan ett lagligt nätverksmarknadsföringsbolag och ett pyramidspel. Beskrivningen är inte uttömmande.

  • Vilken är bolagets viktigaste inkomstkälla?

Om bolagets intäkter huvudsakligen kommer från de avgifter som de oberoende direktförsäljarna betalar och det inte bedrivs någon verklig ekonomisk verksamhet utgör verksamheten vanligtvis pyramidspel. Om bolagets intäkter däremot huvudsakligen kommer från försäljningen av produkter eller tjänster betraktas bolaget sannolikt som laglig nätverksmarknadsföringsverksamhet.

ACNs verksamhet är att erbjuda fasta och mobila telekommunikations- och Internettjänster till kunder och det är försäljningen av dessa tjänster som är ACNs huvudsakliga intäktskälla – den står för långt mer än 90 % av intäkterna om man konsoliderar den europeiska verksamheten.

  • Hur avlönas bolagets oberoende direktförsäljare?

Om bolagets oberoende direktförsäljare ersätts för att de värvar nya personer att bli säljare för bolaget är det ett tydligt tecken på att bolaget är inblandat i pyramidförsäljning. Det är inte alltid tydligt vad ersättningen är, utan den kallas ofta utbildningsavgift och andra saker. Om de oberoende direktförsäljarna istället ersätts på basis av försäljning av produkter och/eller tjänster till slutkunder utgör verksamheten i vanliga fall laglig nätverksmarknadsföring.

På ACN grundas ersättningen till de Oberoende Representanterna alltid på försäljningen av ACNs tjänster och kundernas användning av dem.

ACN ersätter sina Oberoende Representanter på två sätt:

  1. ACN betalar provision i form av en procentsats av användningen av ACNs tjänster beräknat på de sammanlagda månadsfakturorna till den Oberoende Representantens egna kunder och en extra provision beräknat på den sammanlagda kundfakturering som de andra Oberoende Representanterna i den Oberoende Representantens säljarnätverk gör.
  2. Om en Oberoende Representant säljer ACNs tjänster till ett visst lägsta antal egna kunder under sina första 30 dagar som Oberoende Representant betalar ACN ut en bonus. Bonus betalas också ut när en Oberoende Representant hjälper en nyvärvad Oberoende Representant att ”kvalificera sig”, dvs. att sälja ACNs tjänster till ett visst lägsta antal kunder under sina första 30 dagar.

ACNs Oberoende Representanter får inte betalt bara för att värva nya Oberoende Representanter till nätverket. Om de inte drar in några nya kunder på det sätt som krävs enligt ACNs kompensationsplan betalas inte någon ersättning.
Home Business