Netværksmarkedsføring Versus Pyramidesalg

Betegnelserne "netværksmarkedsføring" og direkte salg bliver ofte brugt og ofte misforståede af mange mennesker. Den mest udbredte fejlopfattelse er sammenligning af netværksmarkedsføring med ulovlige salgsmetoder som "pyramidesalg".


Pyramidesalg

Netværksmarkedsføring

Netværksmarkedsføring (også betegnet som multi-level marketing) er en salgsmetode, hvor produkter og serviceydelser markedsføres til slutbrugere gennem et netværk af uafhængige direkte sælgere. Disse uafhængige direkte sælgere modtager kompensation fra deres eget salg af produkter eller serviceydelser til kunder, og fra salget til kunder frembragt af deres netværk af andre uafhængige direkte sælgere, men også baseret på salget af produkter og/eller serviceydelser til forbrugere snarere end ved simpelthen at udvide netværket af uafhængige direkte sælgere.

Pyramidesalg

En pyramide-salgsplan er en hvilken som helst forretning hvor den primære form for kompensation stammer fra de afgifter andre betaler for at deltage i forretningen, snarere end fra salget af produkter eller serviceydelser til slutbrugere. Disse planer er ulovlige og sammen med "pyramidesalg" er disse planer også blevet beskrevet som "kæde-breve", "sneboldsplaner", "kæde-salg", "pengespil" og "investeringslotterier".

Det er vigtigt at huske at legitim netværksmarkedsføring belønner uafhængige direkte sælgere for at distribuere og sælge produkter og/eller serviceydelser til kunder. Der bliver ikke tjent nogen penge ved bare at sponsorere andre uafhængige direkte sælgere til distributionsnetværket.

Så netværksmarkedsføring tilbyder uafhængige direkte sælgere mulighed for at opbygge en uafhængig forretning, der markedsfører, promoverer og sælger produkter og/eller serviceydelser til kunder, samt træner en organisation eller et netværk af andre uafhængige direkte sælgere til at gøre det samme.

Uden at ville være indgående omkring disse spørgsmål, findes herunder nogle nøglespørgsmål, som du kan overveje for at skelne mellem et legitimt netværks-markedsføringsfirma og en pyramide-salgsplan.

Hvad er firmaets primære indtægtskilde?

Hvis firmaets omsætning primært kommer fra bidrag fra de uafhængige direkte sælgere, og der ikke er nogen virkelig økonomisk aktivitet, bliver firmaet typisk anset for at være en pyramide-salgsplan. Hvis det modsatte er tilfældet, og firmaets indtægter primært kommer fra salg af produkter og serviceydelser, så kan firmaet sandsynligvis anses for at være et legitimt netværksmarkedsføringsfirma.

ACN's forretning giver fastnet - og mobil telekommunikation samt internetservice til kunder, og det er salget af disse serviceydelser, der udgør ACN's primære indtægtskilde, meget over 90 % af den samlede europæiske omsætning.

Hvordan er firmaets uafhængige direkte sælgere aflønnede?

Hvis firmaets uafhængige direkte sælgere bliver aflønnede for bare at sponsorere nye folk til firmaet som salgspersoner, er dette et klart signal om at firmaet er involveret i en pyramide-salgsplan. En sådan kompensation er ikke altid tydelig, og kan blive beskrevet som træningsgebyrer etc. Hvis uafhængige direkte sælgere derimod bliver aflønnede på basis af salg af produkter og/eller serviceydelser til slutbrugere indikerer dette typisk, at der er tale om et legitimt netværksmarkedsføringsfirma.

Hos ACN er kompensation udbetalt til dets uafhængige repræsentanter altid baseret på salg og forbrug af ACN's serviceydelser til kunder.

ACN kompenserer sine uafhængige repræsentanter på to måder:

  1. ACN betaler en provisionsprocentdel af brugen af ACN's serviceydelser beregnet af den samlede månedlige fakturering af den uafhængige repræsentants personlige kunder, og en vedvarende provision af de samlede kundefaktureringer af alle andre uafhængige repræsentanter i den uafhængige repræsentants organisation;
  2. ACN tilbyder en bonus når en uafhængig repræsentant sælger ACN's serviceydelser til et mindsteantal af personlige kunder i løbet af de første 30 dage efter tilmelding hos ACN, og også når en uafhængig repræsentant hjælper en nyligt sponsoreret uafhængig repræsentant med at "kvalificere sig", dvs. sælge ACN's serviceydelser til et mindsteantal af kunder de første 30 dage.

Uafhængige ACN-repræsentanter bliver ikke betalt for at sponsorere andre uafhængige repræsentanter til deres organisation. Hvis der ikke bliver formidlet nogen kunder som krævet efter ACN's kompensationsplan, bliver ingen aflønning udbetalt.


Return from Netværksmarkedsføring Versus Pyramidesalg to ACN Business

My Home Business